Politiek buiten spel bij inkoop WMO

14 april 2015

De politieke kleur van colleges heeft nauwelijks effect op de wijze van inkoop en de daaraan gekoppelde innovatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Colleges waar lokale partijen deel van uitmaken, durven het verst te gaan met innovatie bij de inkoop en bekostiging voor de Wmo. Dit blijkt uit onderzoek onder 328 gemeenten door Universiteit Twente.

NEVI Contractmanagementdag 2015

18 februari 2015

Vorige week, 12 maart, heeft de NEVI contractmanagement dag plaatsgevonden. Dit congres vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema was ‘De relatie maakt de prestatie’. Met een uitgebreid programma werd dit thema van 9.00 uur tot 21.00 uur ingevuld met lezingen, deelsessies en netwerken.
 

Inkopers zijn de nieuwe Paarse Krokodil

18 februari 2015

Ambtenaren bureaucratisch? Dan heeft u vast nog nooit te maken gehad met een inkoper, aldus ondernemer Richard Engelfriet in één van zijn columns. Hij heeft een simpel advies voor bureaucratische inkopers: stop met die onzinnige inkoopvoorwaarden.

Meer dialoog tussen overheid en markt

18 februari 2015

In het nieuwe aanbesteden gaat de overheid meer de dialoog aan met de markt. Waar liggen de kansen? Een rondetafelgesprek met ex-directeur Inkoop Rijk Siep Eilander, hoogleraar Elisabetta Manunza, de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram, Marieke van Putten (Economische Zaken), Tjeerd Roozendaal (gemeente Amsterdam) en twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Arno Seinstra en Harry ter Braak.

Inkopers zien Nederlandse economie flink groeien !

6 februari 2015

De Nederlandse industrie is sterk aan het nieuwe jaar begonnen. Ondernemers kijken optimistisch vooruit nu ze hun orderontvangsten verder zien stijgen. Dat blijkt uit de jongste enquete onder Nederlandse inkoopmanagers door Nevi, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers.

Inkoop van documentlogistiek vergt kennis van zaken!

20 januari 2015

De sterke digitaliseringstrend maakt inkopen van de onmisbare printers en multifunctionals tot een heikel terrein voor facilitymanagement en inkoop. Op het raakvlak van ICT, bedrijfsprocessen en klantcommunicatie is het moeilijk inschatten wat de toekomst brengt en wat dus een toekomstvaste investering is. Wordt het kosten besparen of voorsprong realiseren?

Decentralisatie overheid brengt integriteit ambtenaren bij inkoop in het geding

20 januari 2015

De decentralisatieslag die de overheid doorvoert, gooit ambtenaren voor de leeuwen en legt kwetsbaarheden bloot zo stelde Minister Plasterk vorig jaar in reactie op het rapport Integriteit in ontwikkeling, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken. Tegen veelvuldig contact met leveranciers moet je bestand zijn, zo stelde hij. Inmiddels start hij een nieuw, uitgebreider onderzoek naar de gevolgen van de decentralisaties voor De integriteit van, en agressie en geweld tegen, gemeentemedewerkers en lokale politieke ambtsdragers.

EMVI aanbesteden loont

20 januari 2015

Tijdens het in november gehouden congres van het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en SMI (Stichting Marktwerking Installatietechniek) werd de werking van de Aanbestedingswet van verschillende kanten tegen het licht gehouden. Elk van de sprekers had daarbij zijn eigen invalshoek, maar de rode draad was dat EMVI aanbesteden bijdraagt aan de overwegend positieve effecten van de Aanbestedingswet.

De voordelen van duurzaam inkopen

27 november 2014

De wereld waarin wij leven wordt niet kleiner, maar wel steeds drukker bevolk. En enerzijds ontdaan  van hulpbronnen en grondstoffen en aan de andere kant volgestort met afval en restmaterialen van ons moderne bestaan. Duurzaam inkopen is een manier om ketenbreed aan een leefbare wereld te werken, de ‘onleefbare wereld’ komt namelijk steeds dichterbij.

Nieuwe aanbesteding politieauto! wegens inkoopschandaal

27 november 2014

Hoe goed alles ook uitgeregeld kan zijn in procedures en regels bij aanbestedingen, het kan toch altijd fout gaan. Zelfs bij de politie. Wegens “..de schijn van integriteitsschending bij de lopende procedure”, zoals minister Opstelten het stelt, heeft hij besloten tot een nieuwe aanbesteding voor politieauto’s.

Best Value Procurement? No Control!

27 november 2014

Prestatie-inkoop is hot. Natuurlijk heeft u er als inkoopprofessional er al vaker van gehoord, maar net zoals content marketing voor marketeers, betekent BVP een paradigmawisseling in het vakgebied. Het kernprincipe in BVP is ‘No Control’. Dat is wel een beetje andere koek dan leveranciers vakkundig klem zetten. Het leidt, mits consequent uitgevoerd, wel tot meer kwaliteit en lagere kosten.

Beter inkopen bij technische adviesbureaus

20 oktober 2014

Hoe kan je slimmer en effectiever met inkoop omgaan bij ingenieursbureaus? Bij deze project-gestuurde organisaties worden inkoopafdelingen vaak sterk gestuurd door de technische afdelingen. De ontwerpers leggen in een vroeg stadium de definities en de te gebruiken componenten vast. Dat geeft inkopers weinig ruimte voor onderhandeling. Toch liggen er mogelijkheden om structureel voordeel te realiseren. En wel door proactief te sturen op de dwarrelende procesgang.

Gemeenten worstelen met MKB-vriendelijk aanbesteden!

20 oktober 2014

Er is wellicht werk aan de winkel voor inkoopadviseurs: uit onderzoek door MBK-Nederland bij ruim 200 gemeenten blijkt dat de Nederlandse gemeenten nog niet om kunnen gaan met MKB-vriendelijk aanbesteden. Verhogen van drempelbedrag is 1 ding, maar professionalisering van de inkoop is een stuk lastiger.

NEVI PMI 52.2: sterk gedaalde inkoopprijzen

20 oktober 2014

Afgelopen maand bleek de  Nederlandse industrie opnieuw gegroeid te zijn. En dit keer meer dan de groei die de maand ervoor in augustus gerapporteerd werd. Dit blijkt uit de NEVI PMI® die voor september op 52.2 is uitgekomen. Daarentegen daalden de inkoopprijzen in september voor de eerste keer in vier maanden. Deze daling was fors: de grootste sinds april van dit jaar.

Tijdelijke commissie ICT overheidsprojecten!

16 september 2014

Het inkopen van ICT wordt zowel in omvang als gewicht steeds belangrijker voor de overheid. Uit de praktijk blijkt dat ICT- projecten vaak te laat, te duur en niet volgens de gemaakte afspraken worden opgeleverd. Een tijdelijke commissie is bezig een parlementair onderzoek uit te voeren naar ICT-projecten bij de overheid.

Marketeers maken gebruik segmentatiestrategie van inkopers

11 september 2014

Het marketing vakblad Marketing Tribune stelt marketeers op de hoogte van inkoopstrategie. Voor marketingprofessionals blijkt de voor inkopers bekende Kraljic Matrix uitermate leerzaam te zijn, zo kwam naar voren uit een rondetafelbijeenkomst die deel uitmaakte van een serie gesprekken tussen inkoop managers en marketing managers.

Inkoper: leer tot tien tellen!

19 juni 2014

Bezuinigen versterkt vaak de eendimensionale blik op inkoop, namelijk die op kosten. Natuurlijk is het getal onder de streep van belang, maar inkoop heeft veel meer facetten en biedt opvallende kansen. PIANOo - het expertisecentrum voor aanbesteden - heeft tien kansen verzameld voor de inkoper of de inkooporganisatie.
 

Duurzaam duurt het langst

19 juni 2014

Voor wie nu nog steeds twijfelt over nut en noodzaak van duurzaam inkopen, is het definitieve bewijs geleverd. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Sophie Gaarenstroom verrichtte in het kader van haar Master Thesis voor de Erasmus Universiteit.

pagina 3 van 18