Innovatiegericht inkopen kan op vele manieren

24 juni 2015

De overheid streeft naar innovatiebudget van ruim 1,5 miljard euro van haar totale inkoop per jaar. Er is dus veel financiële ruimte voor innovatiegericht inkopen. In de praktijk blijken overheden eerder risicomijdend en is de laagste prijs nog vaak het doorslaggevende criterium. Daarnaast wordt de Aanbestedingswet als belemmerend voor innovatie ervaren. Frits van Oostrom, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, legt uit dat er voldoende mogelijkheden zijn om innovatief in te kopen.

Allereerst benadrukt hij het motto dat Amerikaanse studenten wordt ingeprent: “ Don’t invent – connect ”. Dit benadrukt het belang van selectieve of brede marktconsultaties om ideeën te verkennen en te genereren en dialoog aan te gaan over de wijze waarop innovaties ingekocht kunnen worden. Ook kan je een ‘Loket Eigen Initiatief’ openen, waar ongevraagd voorstellen voor nieuwe inkooptrajecten kunnen worden ingediend.

Bij (voorbereidende )inkooptrajecten kan gebruik gemaakt worden van innovatieve inkoopprocedures, zoals prijsvragen, concurrentiegerichte dialogen bij moeilijk te definiëren opdrachten en pre-commerciële inkoop. Daarnaast zijn er binnen zowel traditionele als innovatieve inkoopprocedures mogelijkheden die innovatie stimuleren. Onder andere functionele specificaties, niet over-specificeren, varianten toestaan, ‘ademende’ contracten en gunningscriteria gericht op doorontwikkeling. Prestatie-inkoop is dit kader zeer interessant. Deze contracten sturen puur op doelstellingen, niet op invulling van de middelen, waardoor ruimte voor innovatie ontstaat.

Tot slot wordt met de nieuwe Aanbestedingswet, waarvan de inwerkingtreding is gepland in april 2016, de procedure Innovatiepartnerschap geïntroduceerd. Door middel van onderhandelingen met een of meer leveranciers is onder bepaalde voorwaarden naar definitieve offertes toe te werken. Van deze procedure wordt veel verwacht, maar de vraag is hoe dit in de praktijk zal uitwerken. Voor alle inkoopprocedures en -technieken geldt uiteindelijk dat voor het actief op zoek gaan naar innovaties risicobereidheid én inkoopprofessionaliteit nodig zijn.

http://www.cobouw.nl/nieuws/aanbesteden/2015/04/17/innovatief-inkopen-kan-op-vele-manieren

Tekst is ingekorte versie van een column die is gepubliceerd door Cobouw (auteur is Fredo Schotanus, universitair docent publieke inkoop en zorginkoop aan de Universiteit Twente, senior consultant bij Significant en verbonden aan het www.pprc.eu

 

 

 

Decision tool voor optimale inkoop van spareparts » « Prijzenslag op de outsourcingsmarkt
 

Nieuws van Insinc

INSINC en InQuest bundelen krachten

PERSBERICHT, 1 september 2016:  InQuest en INSINC bundelen... Bekijk »

Inkoopjobs.nl

Inkoopjobs.nl is vernieuwd: een nieuw design en een nieuwe focus.... Bekijk »

Alidis wordt grootste inkoopgroep van Europa

Inkoopalliantie Alidis wordt de grootste inkoopgroep van Europa. Door... Bekijk »