Meer dialoog tussen overheid en markt

18 februari 2015

In het nieuwe aanbesteden gaat de overheid meer de dialoog aan met de markt. Waar liggen de kansen? Een rondetafelgesprek met ex-directeur Inkoop Rijk Siep Eilander, hoogleraar Elisabetta Manunza, de Haagse gemeentesecretaris Annet Bertram, Marieke van Putten (Economische Zaken), Tjeerd Roozendaal (gemeente Amsterdam) en twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, Arno Seinstra en Harry ter Braak.

Slimmer samenwerken

Met de aanbevelingen van de commissie-Elias voor intensievere marktconsultatie bij het aanbestedingsproces in het geheugen, verzamelden zeven experts en ervaringsdeskundigen zich op het ministerie van Economische Zaken voor een rondetafelgesprek. Centrale vraag: waar kunnen overheden en markpartijen slimmer samenwerken om te komen tot een betere dienstverlening voor de burger?

Juiste vraagstelling

Siep Eilander, als directeur de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van de rijksoverheid en inmiddels ook voorzitter van de vereniging van inkopers NEVI Publiek:  ‘Vijftien jaar geleden werd de inkoop gedaan door een meneer in een stofjas met een potlood achter zijn oor en een bestelboekje in de aanslag. Nu houdt een inkoper zich bezig met zaken als innovatie, social return, duurzaamheid en decentralisaties. Dat vraagt om een andere benadering en om een forse investering in de inkooporganisatie.’ Van de drie fases in het inkoopproces – nadenken, inkopen en gebruiken  – blijft de eerste te vaak onderbelicht, zo stelt hij. ‘In de vraagstelling kun je de meeste waarde creëren en het meeste geld besparen. Nu vliegt het geld met bakken de deur uit in de gebruikersfase omdat in een eerder stadium niet goed is nagedacht over de formulering van de behoeftes. Daar valt nog veel winst te behalen. Onder meer door inkoop te centraliseren, expertise te bundelen en beter samen te werken,’ aldus Eilander die zijn visie duidelijk terugziet in de bevindingen van de commissie Elias.

Dialoog

Ook Marieke van Putten, manager van het programma Inkoop Innovatie Urgent bij Economische Zaken, vraagt aandacht voor het voortraject van het aanbesteden. ‘Willen we innoveren dan zullen we de dialoog met het bedrijfsleven eerder moeten starten. Vaak ligt de focus op het juridische traject, maar om optimaal van samenwerking gebruik te maken zouden bedrijven ook al bij de vraagstelling betrokken moeten worden.’ Er is volgens haar meer nodig dan het functioneel specificeren van eisen. ‘Om innovatie te stimuleren is het van belang dat overheden marktpartijen beter leren kennen en dat deze inhoudelijke input kunnen leveren, aldus Van Putten.

Professionalisering inkoop

Centraal staat de conclusie dat overspecificatie de expertise van leveranciers inperkt, waardoor waarde misgelopen wordt en innovatie belemmerd wordt. Anderzijds heeft te goed van vertrouwen zijn weer tot debacles geleid. Duidelijk is dat professionalisering van de inkoop bij de overheid essentieel is om hier een weg in te vinden.

http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/Rondetafel-over-professionalisering-van-aanbestedingen-en-inkoop.-Meer-dialoog-tussen-overheid-en-markt.pdf

Inkopers zien Nederlandse economie flink groeien ! » « Inkopers zijn de nieuwe Paarse Krokodil
 

Nieuws van Insinc

INSINC en InQuest bundelen krachten

PERSBERICHT, 1 september 2016:  InQuest en INSINC bundelen... Bekijk »

Inkoopjobs.nl

Inkoopjobs.nl is vernieuwd: een nieuw design en een nieuwe focus.... Bekijk »

Alidis wordt grootste inkoopgroep van Europa

Inkoopalliantie Alidis wordt de grootste inkoopgroep van Europa. Door... Bekijk »