Best Value Procurement aan banden?

13 oktober 2015

Bij de selectie via Best Value Procurement (BVP) staat de kwaliteit van prestaties van marktpartijen centraal. Marktpartijen moeten alle ruimte krijgen om aan te tonen op welke wijze de opdrachtdoelstellingen het beste kunnen worden bereikt. Idealiter zou BVP dan onder andere leiden tot hogere kwaliteit, minder onverwachte kosten en minder discussie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de praktijk blijkt aanbesteden via BVP echter nog niet zo simpel. Zo heerst nog regelmatig onduidelijkheid over hoe de methode op de juiste manier kan worden toegepast, binnen de kaders van de klassieke aanbestedingsprocedures.

Transparantie
Bij een Europese openbare aanbestedingsprocedure waarbij eveneens de BVP-methode werd toegepast, was de omschrijving van de doelstellingen dermate vaag, dat de inschrijver geen duidelijk beeld kon krijgen van wat de aanbestedende dienst precies voor ogen had. Het was voor inschrijvers dan ook onvoldoende duidelijk wat concreet van hen werd verwacht, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Dit was in strijd met het gelijkheids- en transparantiebeginsel. De specificaties, eisen en doelstellingen moeten zodanig zijn geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

BVP: ja of nee
Opdrachtgevers dienen steeds per opdracht te beoordelen welke wijze van aanbesteden geschikt en proportioneel is: is dat BVP als nieuwe inkoopmethode, of is een andere vorm opportuun. Bovendien moeten ook aanbestedingsprocedures waarbij de BVP-methode wordt toegepast voldoen aan bepaalde aanbestedingsrechtelijke randvoorwaarden. Oftewel, BVP vraagt ook iets van de opdrachtgever. Geert de Ruijter, Managing Partner INSINC: ‘BVP is een goede, bewezen inkoopmethodiek, maar het is goed dat uitvragende partijen gedwongen worden om eisen en doelstellingen duidelijk te beschrijven. Anders ben je als leverancier redelijkerwijs niet in staat om op de juiste wijze te voldoen aan de uitvraag.’

Bronnen:
http://www.cobouw.nl/nieuws/rechtspraak/2015/06/19/best-value-procurement-aan-banden
http://facto.nl/10-misvattingen-over-prestatie-inkoop/
(juni 2015)

Sterke stijging inkoopsamenwerkingsverbanden gemeenten » « Alidis wordt grootste inkoopgroep van Europa
 

Nieuws van Insinc

INSINC en InQuest bundelen krachten

PERSBERICHT, 1 september 2016:  InQuest en INSINC bundelen... Bekijk »

Inkoopjobs.nl

Inkoopjobs.nl is vernieuwd: een nieuw design en een nieuwe focus.... Bekijk »

Alidis wordt grootste inkoopgroep van Europa

Inkoopalliantie Alidis wordt de grootste inkoopgroep van Europa. Door... Bekijk »