Inkopers zien Nederlandse economie flink groeien !

6 februari 2015

De Nederlandse industrie is sterk aan het nieuwe jaar begonnen. Ondernemers kijken optimistisch vooruit nu ze hun orderontvangsten verder zien stijgen. Dat blijkt uit de jongste enquete onder Nederlandse inkoopmanagers door Nevi, de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers.

De index van de activiteiten van de Nederlandse inkopers (ook wel bekend als de PMI, purchasing managers index) is in januari met 0,6 punten gestegen, tot 54,1. Deze score is ruim boven de grenswaarde van 50 die het omslagpunt tussen krimp en groei markeert. De huidige periode van groei komt hiermee op eenentwintig maanden.

Italië in de lift
Het Britse onderzoeksbureau Markit had tien dagen geleden al de PMI's voor de verwerkende industrie in Duitsland en Frankrijk gepubliceerd. Die zijn maandag definitief vastgesteld op respectievelijk 50,9 en 49,2. Markit kwam maandag ook met de gegevens voor enkele andere landen. Daaruit blijkt dat de PMI voor Italië op een hoogste niveau in vier maanden is gekomen van 49,9. En Spanje zit met 54,7 duidelijk aan de goede kant van de 50. Voor de eurozone als geheel blijft de score ongewijzigd staan op 51,0, geen hoge waarde, maar wel een teken dat er enige dynamiek zit in de economie van de eurozone.

Concurrentiepositie
In een reactie op de enquête voor Nederland van Nevi stelt hoogleraar Arjan van Weele van de Technische Universiteit Eindhoven dat de positieve trend van de laatste maanden van 2014 onverminderd doorzet in 2015. Ook in deze maand wist de industrie meer orders te boeken, vanuit het binnenland, maar vooral vanuit het buitenland. De concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is uitstekend.’
De reden voor de grotere productieomvang was de verdere stijging van het aantal nieuwe orders dat bij de productiebedrijven in Nederland geplaatst werd. Deze laatste toename van het aantal nieuwe orders was de negentiende op rij en groter dan in december. De introductie van nieuwe producten en de forse vraag werden genoemd als redenen voor de stijging. Het aantal ontvangen nieuwe orders uit het buitenland steeg in januari voor de eenentwintigste opeenvolgende maand. De toename was opnieuw aanzienlijk, maar wel wat kleiner dan de vorige maand, aldus Nevi.

Overcapaciteit
De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bij de bedrijven in de Nederlandse productiesector daalde in januari opnieuw, wat wijst op een zekere mate van overcapaciteit. Immers: wanneer deze trend door zou zetten, zou het onvoltooid werk op zeker moment 'op' zijn, waarna de productie zou afnemen, wegens gebrek aan aanbod. De daling van de achterstanden was behoorlijk, maar wel de kleinste in vier maanden. Positief is dat het goede economisch perspectief zich ook in meer banen vertaalt. De werkgelegenheidsindex liet ook in januari een stijging zien (tot 51,7). ‘Niettemin varen productiebedrijven hoog aan de wind’, stelt Van Weele. ‘Voorraden blijven beperkt en men gaat pas produceren als men concreet verkooporders heeft geboekt. Dat is verstandig, ware het niet dat afnemers getuige de oplopende levertijden nog langer op hun producten moeten wachten.’

Deflatie
De prijzen die de Nederlandse producenten voor hun eindproducten in rekening brengen, zijn in januari opnieuw gedaald. De gegevens wijzen erop dat de lagere verkoopprijzen het gevolg waren van een combinatie van lagere inkoopkosten (dalende olie- en grondstofprijzen) en grote concurrentiedruk, aldus Nevi. De verlaging van de verkoopprijzen was de grootste in twintig maanden.
Bedrijven melden ondertussen ook dat hun innovaties lijken aan te slaan, wat de forse toename van de vraag en daarmee de stijging van het productievolume mede verklaart.


De Nevi PMI wordt opgesteld aan de hand van maandelijkse vragenlijsten die circa 350 inkoopmanagers uit Nederland invullen.
 

Inkoop van documentlogistiek vergt kennis van zaken! » « Meer dialoog tussen overheid en markt
 

Nieuws van Insinc

INSINC en InQuest bundelen krachten

PERSBERICHT, 1 september 2016:  InQuest en INSINC bundelen... Bekijk »

Inkoopjobs.nl

Inkoopjobs.nl is vernieuwd: een nieuw design en een nieuwe focus.... Bekijk »

Alidis wordt grootste inkoopgroep van Europa

Inkoopalliantie Alidis wordt de grootste inkoopgroep van Europa. Door... Bekijk »